Αρχεία


Εδώ θα βρείτε διάφορα αρχεία και σχέδια σχετικά με την κατασκευή και τις λεπτομέρειες των εκάστοτε πολυκατοικιών που οικοδομούμε.


Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Κατασκευαστή


                                    Αρχιτεκτονικά Σχέδια